Aikido betekent “de weg om in harmonie te komen met Ki”. Het woord Ki is een breed begrip, letterlijk vertaald  is het “levensenergie”. In aikido zoek je niet de confrontatie met de partner, ook niet als je aangevallen wordt. Het is in Aikido de bedoeling een tegen jou gerichte agressie effectief te begeleiden en te controleren. Tijdens de training kijken we niet wie het beste is. We hebben dus ook geen wedstrijden.

Aikido is een systeem gericht op continue ontwikkeling, iedereen leert en daardoor verandert het Aikido wat je doet, zowel van jezelf als van je trainingspartners. Het doel van Aikido is om zoveel mogelijk mensen mee te laten trainen, jong en oud, mannen en vrouwen door elkaar en met elkaar. Tijdens de training werk je zowel mentaal als fysiek aan jezelf. Aikido? gewoon doen!